Technická pomoc – strom přes silnici – 17.1.2022 – Předín

Dne 17.1.2022 v 13:50 vyjela na žádost KOPIS naše jednotka odstranit strom z komunikace č.4027. Strom byl odstraněn pomocí MŘP a komunikace byla začištěna.