Noční soutěž mladých hasičů 2017 – předsoutěžní info

Po loňském – z našeho pohledu úspěšném – prvním testovacím ročníku noční soutěže mladých hasičů v požárním útoku jsme se rozhodli, že podobná akce stojí za pravidelné opakování. Letošní dětskou noční budeme pořádat 1.7.2017 opět v našem sportovním areálu.

Nejdůležitější informace ohledně soutěže je možné najít na pozvánce, mnohem obsáhlejší informace můžete získat v následujících odstavcích.

Kontakty

Karel Pokorný, tel. +420 775 174 179 – hlavní kontaktní osoba pro všeobecné informace
Zdeněk Suchý, tel. +420 777 105 151, e-mail: suchyzdenekseznam@seznam.cz (fakt je ten seznam i před zavináčem) – kontaktní osoba pro registraci po telefonu (viz níže)

Registrace

Registrace do soutěže probíhá přednostně přes portál Firesport, odkaz zde. Registrace na Firesportu bude aktivní od 17.6.2017 od 20:00 hodin do 1.7.2017 do 17:00. Ano, je třeba si na Firesportu založit účet (nebo požádat někoho z Vašeho sboru, kdo ho má) a chápeme, že pro někoho to nemusí být komfortní. Pro nás jako pořadatele to však přináší mnoho výhod a rádi bychom se tohoto modelu registrace drželi. Registrace probíhá pro každou kategorii zvlášť.

Druhou možností registrace je kontaktování pana Zdeňka Suchého – osobně na soutěžích nebo na tel. 777 105 151. Registraci se pokusí provést za Vás.

Výše zmíněné registrace je nutné potvrdit v den soutěže zaplacením starovného (v případě nějakých problémů alespoň tel. potvrzením, že opravdu přijedete) nejpozději do 19:45 hodin. Poté budou Vaše nepotvrzená startovní místa přenechána družstvům, která se budou registrovat na místě.

Třetí možností je registrace na místě soutěže v rámci placení startovného. Při tomto způsobu registrace však musíte počítat s tím, že ačkoli se o to budeme snažit, nemůžeme Vám zaručit umístění ve startovní listině na Vámi požadovaném místě. Soutěž je „otevřená“ až do nástupu posledního družstva z dané kategorie na základnu a družstva, která se registrují během soutěže, budou zařazena na konec startovní listiny.

Výměna družstev ve startovní listině během soutěže je možná pouze „kus za kus“ – musíte se tedy domluvit s družtvem, se kterým byste se chtěli prohodit. Tyto změny prosím nahlašte časoměřičům.

Začátek soutěže

Soutěžní večer začne ve 20:00 hodin nástupem družstev kategorie mladší. Pokud se chcete s Vašimi družstvy nástupu zúčastnit, přijeďte včas – býváme docela přesní. Pokuste se prosím na nástup vyslat z každého družstva alespoň čtyři soutěžící v jednotném „necivilním“ oblečení (dresy, týmová trička či bundy), poviné to není, ale hezké to je. Pokud se Vám podaří odebrat Vašim svěřencům na dobu nástupů brambůrky, křupky, limonády a hranolky, bude to úžasné…

Soutěž v kategorii mladší bude zahájena ihned po nástupu. Ihned znamená během několika málo minut. Pokud budete na prvních místech starovní listiny, prosím počítejte s tím (zahřátá mašina, připravení soutěžící).

Předání cen a závěrečný nástup – mladší, úvodní nástup – starší

Po soutěži v kategorii mladší proběhne nástup a vyhlášení výsledků této kategorie. Tento nástup bude zároveň úvodním nástupem pro kategorii starší. Soutěž starších začne po setmění – určí hlavní rozhodčí.

Provedení útoku

Provedení útoku bude podle statutu OLMH Třebíč, výjimkou je možnost zapůjčení až tří soutěžících z jiného družstva. Tato velkorysá výjimka by měla sloužit k tomu, aby se i na počátku prázdnin mohla soutěže zúčastnit družstva, která právě z důvodu prázdninových dovolených nejsou kompletní. Předpokládáme a doufáme, že tato výjimka nebude zneužita k přílišnému taktizování…

Finále starších

Finále kategorie starší proběhne ihned po dokončení základního kola – pořadí, v jakém se poběží finále bude stanoveno dohodou vedoucích finálových družstev. Do finále automaticky postoupí družstva, která se umístí v základním kole na prvních pěti místech, jedno další družstvo bude do finále dolosováno z družstev, která do finále přímo nepostoupila. Do losování budou zahrnuta všechna družstva, která budou klasifikována (tedy i ta, která budou mít neplatný pokus). Z losování budou vyřazena pouze družstva, která budou ze soutěže diskvalifikována – např. pro nesportovní chování apod.

Předání cen a závěrečný nástup – starší

Očekáváme, že soutěž se celkem protáhne, očekávejte prosím to samé – předávání cen a vyhlášení výsledků proběhne pro kategorii starší na konci celého večera (noci), tj. až po finále. Opět vás poprosíme, abyste vyslali pokud možno alespoň čtyři soutěžící z každého družstva a pokud to počasí dovolí, tak v dresech.

Výsledky, videa

Všechny pokusy budou stejně jako loni zaznamenány na video, záznam bude s nejvyšší pravděpodobností dostupný do několika málo dní po souteži. Výsledkovou listinu v papírové podobě dostane každé družstvo, které se zúčastní závěrečného nástupu, v elektronické podobě bude k dispozici nejpozději do 24 hodin po ukončení soutěže. Veškeré odkazy na videa, výsledkové listiny a malé shrnutí najdete na našich webových stránkách.