Kronika předínských hasičů – zdroje informací

Od roku 1897, kdy byl založen předínský hasičský dobrovolný sbor, odvedli jeho členové spoustu práce a funkcionáři sboru při jeho řízení učinili mnohá nelehká rozhodnutí. Díky práci některých jeho členů – kronikářů a zapisovatelů – se o objemu a významu této práce můžeme přesvědčit i po mnoha letech. Celý příspěvek