HISTORIE Díl č.2

ZA PRVNÍ REPUBLIKY

O činnosti předínských hasičů v letech 1904 – 1925 nemáme žádné zprávy. Knihy protokolů z té doby se nezachovaly a ani jiné prameny, z nichž bychom mohli při mapováni historie sboru čerpat. Teprve od       4.března 1925 jsou zde podrobnější dokumenty, které nám podávají jasnější zprávy.
Víme, že v roce 1925 měl sbor 42 členů a známe i jména členů tehdejšího výboru. Předsedou (starostou) byl Jakub Obůrka, jednatelem Matěj Videńský, pokladníkem  Alois Babor a velitelem Blažej Lapeš. Jakub Obůrka stál v čele sboru až do roku 1935, kdy jeho funkci převzal jeho dlouholetý zástupce Rudolf Svoboda.

Určitá krize postihla sbor v roce 1928. Protože si někteří  členové vykládali dobrovolnost po svém, účast na cvičeních a schůzích upadala a na potřebné úrovni nebyla ani údržba materiálu. Především z tohoto důvodu velitel Josef Michálek na členské schůzi dne 9. července složil funkci a svým činem strhl i řadu ostatních. Byla tedy svolána mimořádná valná hromada, na kterou byl přizván i starosta obce František Brabenec. Byly provedeny nové volby a mnozí, kteří rezignovali – až na čtyři – se opět vrátili k další hasičské práci.
V roce 1932 zorganizovali předínští hasiči okrskový sjezd. Sjezd se uskutečnil 4. září za účasti sousedních sborů, které předvedly ukázky hašení pořárů dříve a v současnosti. Cvičeni se konalo u rybníka ,,Mlejňáku“, slavnost s projevem a tancem na hřišti u školy. Při této příležitosti byla konečně upravena hasičská zbrojnice. Byla také zakoupena látka na 20 kusu nových stejnokrojů, které ochotné ušil člen sboru, krejčí Matěj Havlík za 330 Kč !!
Důležitou náplní činnosti byly také rozmanité společenské akce. Už v té době pořádali hasiči tradiční ples a stali se i organizátory poutních zábav (v některých letech se konaly dvakrát, v hostincích U Rambousků i U Nováků). Populární byly i výlety s tancem (např. do lesa ,,Štulní“). Hasiči se vždy účastnili společenského života obce, ke kterému patřily např. kácení máje nebo oslavy narozenin T.G. Masaryka. Členy sboru najdeme v té době i mezi ochotníky, kteří sehráli několik divadelních her.