HISTORIE Díl č.1

JAK SE ZAČÍNALO

Dne 22. května 1864 byl ve Velvarech (okres Kladno) založen první sbor dobrovolných hasičů v našich zemích. Byl tak položen základní kámen k veliké stavbě dobrovolné organizace občanů bojujících proti požárům a jiným živlům.
Po vzoru Velvarských vznikají pak hasičské sbory v dalších místech Čech a Moravy: 1868 v Třebíči, 1878 v nedalekých Kněžicích. 1883 V Želetavě a Opatově – abychom uvedli alespoň několik příkladů z našeho kraje.
O počátcích hasičského sboru v Předíně dovídáme se z Účetní knihy, která je jediným dokladem o činnosti sboru v Ietech 1897-1904.
V první části této knihy je soupis nářadí, výzbroje a šatstva sboru při jeho založení v srpnu 1897, v druhé části však je to účetní kniha za Iéta 1897—1904. Z jednotlivých položek příjmů a vydání vyčteme i o první činnosti hasičského sboru.
HS měl 33 aktivních členů a asi 7 členů přispívajících. Zakladatelem sboru byl nadučitel Jan Sklenář, který v Předíně působil od r. 1897 do 1920. Sklenář byl velitelem sboru a pokladníkem.

Sbor zakoupil čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím a výzbrojí pro mužstvo od fy. R.A.Smekal za 1460 zlatých. Stříkačka byla slavnostně posvěcena dne 3. října 1897 a předána utvořenému sboru.
Členové se v této době seznamovali se služebním řádem, učili se zacházet se strojem, zúčastnili se oslav, sjezdů a výletů v blízkém okolí a samozřejmě zasahovali při požárech: 14.2.1899 a 27.6.1901 v Opatově, 26.8.1901 v Předíně, 2.9.1901 ve Valdorfě, 21.8.1904 v Brtnici.
V knize jsou uvedena jména přispívajících členů: Antonín Kru´tiš,  Tomáš Kacetl, František Štajcner, Antonín Doležal, František Komárek, Antonín Vídeňský, Karel Sobotka. Dále jsou tu jména několika členů sboru, kteří byli revizory účtů jako Jindřich Šaroun, Alois Šilhavý, Jan Sklenář, Matěj Novák, František Mouca, Antonín Obůrka, František Šilhavý, od 1904 je uveden pokladník Antonín Vídeňský a revizoři František Šilhavý a Karel Vídeňský.