HISTORIE Díl č.4

V DOBĚ OKUPACE

Vážné světové i vnitrostátní události v letech 1938 – 1939 přinesly i významné změny v hasičské organizaci. Bylo zakázané nosit kulaté čepice (připomínaly francouzské uniformy) a dřívější odznaky. Přijaty byly i nové stanovy okresní hasičské jednotky. Sbor dostal německo- české razítko Freiwillige Feurwehr Pröding – Sbor dobrovolných hasičů Předín.
Podle nařízení se sbor musel připravit i na různé válečné události, později bylo sestaveno i protiletecké družstvo a konala se série přednášek na téma ,,Jak hasit nepřátelské pumy“.
Na počátku roku 1940 se do sboru přihlásili učitelé předínské školy, aby pomohli vytvořit vzdělavatelsky odbor. Jeho cílem bylo získat pro hasičskou myšlenku nové členy, zvláště mezi mladými. .To se stalo velmi naléhavým požadavkem, nebot’ ve zmíněném roce činil stav členské základny pouhých 17 mužů.
Častá byla cvičeni s novým strojem (např. v roce 1943 19krát) a sbor zasahoval několikrát i při požárech. Největší akcí se stal zásah při požáru tírny lnu v Opatové 30. července 1944.
Poněkud upadala společenská činnost, zejména vzhledem k tomu, že společenské zábavy a plesy s tancem byly ve válečné době často zakázány.
Dne 8. května 1945 ve večerních hodinách osvobodila naši obec Rudé armáda.