Rekonstrukce hasičské zbrojnice – duben 2024

Jak jsme psali v předchozím článku, že vás budeme informovat o průběhu rekonstrukce tak přidáváme průběžné informace. Za měsíce březen a duben proběhlo vybourání příček, podlah a zbylého uvnitř zbrojnice. Z venkovní části proběhlo stržení přilehlé meze za účelem vytvoření místa pro přístavbu, které bude součástí věž na sušení hadic. Veškeré práce pokračují a probíhají dle domluveného harmonogramu.
Fotky k dispozici na webu obce Předín.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – přesun techniky

Jak bylo zmíněno v předchozím článku hasičská zbrojnice projde kompletní rekonstrukcí což si vyžadovalo i přesun veškeré techniky pro jednotku. K tomu nám poslouží budova v areálu místního zemědělského družstva. Jednotka takto byla provizorně přemístěna po 34 letech fungování ve stávajících prostorách.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – vyklízení

Jak nejspíše mnozí z vás vědí, v roce 2023 se podařilo obci Předín získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice dle vypracovaného projektu. Začátkem roku 2024 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice, kde konečným dodavatelem bude firma Starkon.

Jakmile bylo dohodnuto na podrobnostech a termínech předání staveniště začalo stěhování a vyklízení veškerého vybavení SDH, JSDH a obce. Ke dni 15.3.2024 byla budova vyklizena a jednotka byla přemístěna na provizorní místo (po dobu rekonstrukce) do areálu místního zemědělského družstva. Za umožnění využití prostor předem moc děkujeme.

Celý příspěvek