HISTORIE Díl č.3

ZA NOVOU STŘÍKAČKU

Téměř celé období před ll. světovou válkou bylo zároveň vyplněno snahou získat novou, motorovou stříkačku. Už v roce 1929 se hodně uvažovalo o zakoupení starší motorové stříkačky od sboru v Třebíči. Avšak ani Václav Čech, člen sboru a tehdejší starosta, toto přání v obecním zastupitelstvu neprosadil.
V roce 1935 se snaha získat novy stroj stala dokonce nechtěnou záminkou k mimořádné události. Dne 25. března prohlásil na členské schůzi náčelník Jaroslav Božejovský, že ze sboru vystupuje, protože na schůzi honebního výboru dne 19.3.1935 někteří členové tohoto výboru uráželi hasiče a hasičský sbor,že prý jsou jen na parádu, na přítěž obci a že je není potřeba.

Na členské schůzi 15. října hovořil starosta sboru Rudolf Svoboda o potřebě zakoupit novou motorovou stříkačku a o tom, že by na ni mohla přispět obec alespoň částkou 2000 Kč.
Dne 16. ledna konala se v obecní kanceláři členské schůze sboru za spoluúčasti starosty obce Bohumila Obůrky, předsedy honebního výboru Františka Štancla a zástupce fy. Josef Vystrčil a syn z Telče, na niž se jednalo o zakoupení motorové stříkačky s 260 metry hadic za 30 000,- Kč.
Slavnostní předáni stříkačky hasičskému sboru se konalo 10.července 1938. Po obřadu svěcení stříkačky, které provedl Jindřich Kocman, tehdy ještě administrátor, a po krátké promluvě k přítomným občanům, předal stříkačku sboru člen obecního zastupitelstva Josef Michálek. Velitel sboru František Novák ji jménem sboru převzal a slíbil chránit s ní majetky a životy občanů. Odpoledne pak se konalo poplachové cvičeni za účasti sousedních sborů a po něm společenská zábava s hudbou.