Kronika předínských hasičů – zdroje informací

Od roku 1897, kdy byl založen předínský hasičský dobrovolný sbor, odvedli jeho členové spoustu práce a funkcionáři sboru při jeho řízení učinili mnohá nelehká rozhodnutí. Díky práci některých jeho členů – kronikářů a zapisovatelů – se o objemu a významu této práce můžeme přesvědčit i po mnoha letech.
Zásadním, ovšem nepříliš úplným zdrojem informací o prvních letech činnosti sboru, je první účetní kniha, založená společně se sborem. První zápis v této knize je ze dne 18. srpna 1897 a jedná se o zápis platby 1460 zlatých za požární stříkačku s příslušenstvím. Dalšími vydáními pak na konci srpna byly platby za žádost o stanovy a jejich schválení, za žádost o nošení stejnokrojů a platby za první materiální vybavení sboru. Tato kniha je naštěstí doplněná seznamem zakládajících členů sboru a seznamem vybavení pro zdolávání požárů, ovšem jinak se jedná většinou o strohé účetní záznamy o nákupu běžného spotřebního zboží, které bylo potřebné pro fungování tehdejšího sboru (dopisní obálky, známky apod.). Několik záznamů podává informaci o tom, jaké vybavení bylo pro zdolávání požárů doplňováno a opravováno. V knize je také záznam o zakoupení (rok 1899) a vyvázání (1902) kroniky sboru. Již tehdy tedy kronika sboru fyzicky existovala, ovšem záznam v účetní knize je to jediné, co po ní do dnešních dnů zbylo.
Hlavním zdrojem informací o historii předínského hasičského sboru jsou především zápisy z porad, schůzí a valných hromad sboru – tehdy nazývané „protokoly“. Těchto zápisů je za dlouhou dobu existence sboru již několik knih a jsou v nich zaznamenány nejen důležité události (např. různé změny názvu sboru, nákup nové techniky), ale je možné se z nich také dozvědět, jaké občerstvení bylo objednáno pro kapelu na hasičskou pouťovou zábavu v roce 1950 (2 kila párků od pana Michálka a 35 rohlíků od pana Skály…). Tyto zápisy však bohužel nepokrývají celou dobu fungování sboru. V současnosti má sbor k dispozici zápisy od 4. března 1925 do současnosti. V archivu sboru jsou také dvě kroniky mladých hasičů z 80. a 90. let 20. stol.
Dalším významným zdrojem informací je hasičská kronika, kterou podle výše uvedených protokolů a zápisů v obecní kronice zpětně od roku 1923 sestavil tehdejší jednatel sboru p. Zabloudil. Po jeho úmrtí v jeho práci krátce pokračoval tehdy ještě student vysoké školy Zdeněk Skála. Poslední zápis v kronice je z roku 1996 a od té doby se nenašel ve sboru nikdo, kdo by měl dostatek odvahy v této nelehké činnosti pokračovat.

Příspěvek byl publikován v rubrice O kronice se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.