Školení nositelů dýchací techniky 26. 4. 2019 – Žďár nad Sázavou

V polovině dubna byla naše jednotka vybavena dýchacími přístroji Dräger PSS 4000. Abychom mohli tyto přístroje využít, museli se zdravotně způsobilí členové jednotky během 16 hodin trvajícího školení seznámit se základy fyziologie dýchání, konstrukcí a obsluhou dýchacího přístroje a museli zvládnout úkol ve zkušebním polygonu.

Během školení jsme se dozvěděli spoustu teoretických a především praktických informací o použití dýchacích přístrojů a hlavně jsme si vyzkoušeli práci ve zcela zakouřeném prostoru. Praktická část školení proběhla v hadicové věži místního Hasičského záchranného sboru (skupinový výšlap na nejvyšší patro ve výšce cca 30 m) a ve výcvikovém polygonu – sklepním zakouřeném prostoru s viditelností cca 30–40 cm s poházenými kusy nábytku, sutí a dalším haraburdím. Úkolem tříčlenných skupin bylo najít v prostorách polygonu tři tlakové lahve, najít cestu ven (úzkým okénkem na obrázku – jinudy než vstupními dveřmi) a především vzájemně spolupracovat a spolehnout se jeden na druhého.

Otvor pro opuštění polygonu

Všem třem skupinám se se úkol povedlo splnit a máme tak v současné době dostatečný počet členů jednotky, kteří jsou schopni při zásahu použít dýchací techniku.