Výroční valná hromada SDH Předín

Dne 2.2.2024 od 19:00 hodin se v klubovně SDH Předín uskutečnila výročí valná hromada sboru.

VVH měla sice tradiční program, jako je zpráva starosty o činnosti sboru za uplynulý rok, zpráva velitele, hospodáře, ale zabývala se také velice důležitými a aktuálními informacemi a problémy, které je třeba řešit.

Starosta sboru vyzdvihnul práci všech aktivních členů sboru v loňském roce. Zmínil, že opět po více letech, byla účast členů na akcích sborů taková, že jsme zvládali akce organizovat, aniž bychom kriticky postrádali lidi. Poděkoval primárně Vlastovi Honsovi a Jirkovi Ozorákovi za práci s mládeží, za veškeré činnosti, které vedly k zorganizování a zajištění provozu letního tábora mladých hasičů, za organizaci zájezdu na svatomartinskou husu, lyžařského zájezdu do Stuhleck. A také za veškerou práci spojenou s organizací tanečních zábav a plesu. Za tyto akce ale patří poděkování všem členům sboru, kteří přiložili svou ruku k dílu. Společně se nám podařilo těmito akcemi doplnit sborovou kasu, takže máme prostředky na práci s mladými hasiči a další nutné výdaje, které očekáváme.

Starosta sboru ve své zprávě nastínil několik aktuálních problémů, které byly v rámci diskuse projednány.

Prvním důležitým tématem bylo projednání zvýšení členských příspěvků pro rok 2024. Vzhledem k zvýšení odvodů příspěvků na okresní sdružení na 200,- Kč, bylo nutné přistoupit k zvýšení členských příspěvků našich členů. Po větší diskusi se členové usnesli zvednout členské příspěvky na 400,- Kč/rok. Je to sice vyšší zvýšení, ale bylo zvoleno s cílem, že s největší pravděpodobností nebude třeba zvyšovat příspěvky na příští rok, i pokud budou zvýšeny odvody na okresní shromáždění.

Dalším důležitým bodem bylo řešení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Starosta obce a velitel informovali o aktuálním stavu s tím, že pokud vše dobře půjde, 15.3.2024 bude předáno staveniště dodavatelské firmě. Do té doby bude potřeba hasičárnu vyklidit, přemístit veškeré zařízení apod. Velitel Vlasta Hons bude tyto činnosti koordinovat a je třeba, aby každý z členů a členek sboru přiložil ruce k dílu.

Neméně důležitým bodem jednání VVH bylo zajištění a organizace okresního shromáždění představitelů sborů okresu Třebíč, které se uskuteční 24.3.2024 v kulturním domě v Předíně. Pro zdárné zajištění akce bude potřeba každého člena sboru – měli bychom do této akce dát vše tak, aby představitelé sborů se u nás v Předíně cítili dobře, abychom přispěli ke zdaru celého jednání. Je třeba mít na paměti, že pro sbor a obec je to prestižní akce, která může velice kladně propagovat náš sbor a naši obec – kromě starostů sborů celého okresu jsou hosty většinou poslanci parlamentu z našeho okresu, představitelé kraje, krajského sdružení hasičů, krajského velitelství HZS a v neposlední řadě i regionální tisk, který o této akci pravidelně a rozsáhle informuje.

Dalšími body diskuse byly otázky zajištění okrskové soutěže v požárním sportu, která se bude konat 25.5.2024 ve Štěměchách, zajištění organizace soutěže okresní ligy mladých hasičů v požárním sportu, která se bude konat 16.6.2024, zajištění ochranné služby na zábavách pořádaných naším sborem a další, již drobnější témata.

Valná hromada byla zakončena večeří, ke které byl podáván vynikající guláš zbylý od plesu. Někteří členové z valné hromady odcházeli až po půlnoci, protože bylo pořád o čem diskutovat a co probírat.

Zapsal: A. Běhounek, starosta sboru

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně se štítky , , a jeho autorem je MarBeh. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.