Rekonstrukce hasičské zbrojnice – vyklízení

Jak nejspíše mnozí z vás vědí, v roce 2023 se podařilo obci Předín získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice dle vypracovaného projektu. Začátkem roku 2024 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice, kde konečným dodavatelem bude firma Starkon.

Jakmile bylo dohodnuto na podrobnostech a termínech předání staveniště začalo stěhování a vyklízení veškerého vybavení SDH, JSDH a obce. Ke dni 15.3.2024 byla budova vyklizena a jednotka byla přemístěna na provizorní místo (po dobu rekonstrukce) do areálu místního zemědělského družstva. Za umožnění využití prostor předem moc děkujeme.

Činnost jednotky ani sboru není díky spolupráci s obcí a zemědělským družstvem nijak zastavena a bude fungovat nadále i po dobu probíhající rekonstrukce.

O průběhu rekonstrukce vás jistě budeme dále v průběhu informovat. Dokončení rekonstrukce je naplánováno na jaro 2025, kdy by se měla jednotka stěhovat do nových zrekonstruovaných prostor s vybavením odpovídajících aktuálním požadavkům pro činnost JSDH.