Varování obyvatelstva v Předíně

Jak jste si možná všimli, před několika dny přibyl na střeše hasičské zbrojnice jakýsi hříbek. Není to jen okrasa budovy, ale pod tímto tvarem se ukrývá elektrická rotační siréna, jejíž instalace a zprovozňování v současných dnech probíhá. Zařízení je ovládáno dálkově pomocí rádiového signálu z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) v Jihlavě a jeho spuštění bude možné pouze operačním důstojníkem, například po zatelefonování na některou z krizových linek (150, 112). Co tedy můžeme při spuštění sirény slyšet a jak se při tom chovat?

Rotační siréna je celkem jednoduché zařízení – motor roztáčí kolo s vhodně tvarovanými lopatkami, ty při svém pohybu vytlačují ze sirény vzduch a vytváří se tak charakteristický zvuk. Nevýhodou tohoto řešení však je, že tyto sirény neumí předávat doplňující hlasové informace, ty musí být odvysílány jinou cestou, např. obecním rozhlasem. Rotační siréna se může rozeznít třemi různými způsoby, z nichž pouze jeden je určen pro varování všech obyvatel obce před nebezpečím. Další dva jsou určeny k jiným účelům a většinu obyvatel by měly nechat relativně v klidu. Signály se nazývají přiléhavě „Všeobecná výstraha“, „Požární poplach“ a „Zkouška sirén“.

„Všeobecná výstraha“

Tento signál je právě tím, který je určen pro veškeré obyvatelstvo. Je jím varováno před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí, která ohrožuje životy, zdraví nebo majetek občanů nebo životní prostředí. Tento signál je vyjádřen kolísavým tónem sirény v délce 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Signál je společný pro všechny druhy nebezpečí a upřesnění, o které z nich se jedná, se obyvatelstvo dozví z vysílání hromadných sdělovacích prostředků (TV a rozhlas) anebo z vysílání místního obecního rozhlasu. Motor sirény je periodicky zapínán na 4 sekundy a vypínán na 3 sekundy. Vzhledem k mechanické setrvačnosti celého rotujícího systému se toto spínání projeví právě kolísavým tónem. Obrázkově to vypadá nějak takto:

a znít by tento signál měl následovně:

Pokud zazní tón Všeobecná výstraha“, dodržujte následující pravidla:

  1. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem, zaparkujte a vyhledejte úkryt.
  2. Zavřete všechny dveře a okna. Může se jednat o únik toxických látek – plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
  3. Zapněte rádio, nebo televizi. Informace co se stalo, proč byla siréna spuštěna a co máte dělat dále se dozvíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. Tyto informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem.

„Požární poplach“

Tento signál je určen pro členy jednotky požární ochrany a slouží k jejich svolání v případě, že jsou KOPISem povoláni k řešení mimořádné události (v našem případě se siréna rozeznívá pouze při požárech). Tento signál doplňuje SMS, které dostanou členové jednotky na své mobilní telefony. Signál je vyhlašován přerušeným tónem sirény po dobu 1 minuty. Siréna je na 25 sekund zapnuta, poté následuje 10s vypnutí a až do konce signálu je siréna opět zapnuta. Obrázkově to vypadá takto:

a celé to zní takto:

Pokud běžný občan zaslechne tento signál, měl by počítat s tím, že do několika málo minut může některou částí Předína projíždět nejedno hasičské vozidlo… Místní drbny mohou po zaznění tohoto signálu spřádat fantasmagorické teorie o tom, co se kde událo.

„Zkouška sirén“

Každou první středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12 hodin se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Stejný signál bývá využit jako pieta při úmrtí vojáků, hasičů, policistů, obětí hromadných neštěstí apod. Tón tohoto signálu tedy jako jediný nekolísá a už po prvních cca deseti sekundách je možné odlišit tento signál od signálu „Všeobecná výstraha“, což je podstatná informace především pro ty, kteří zastávají ideu, podle které je nejvhodnější doba k útoku na naši republiku (např. teroristickému) právě v době zkoušky sirén.

Pro úplnost obrázek:

a zvuk:

Příspěvek byl publikován v rubrice JPO se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.