Jak tradiční je náš tradiční ples?

Předínský hasičský sbor byl založen v srpnu 1897 a prvním zápisem v účetní knize je vydání 1460 zlatých za hasičskou stříkačku s příslušenstvím. Tehdy sbor zajišťoval požární ochranu obce a tuto svoji činnost si musel sám financovat, respektive si potřebné finance obstarat. Kromě využití různých příspěvků od mecenášů, např. od knížete Collalta, obce, arcibiskupa, třebíčské spořitelny, banky Konkordia a vzájemné pojišťovny, spojili tehdejší předínští nositelé myšlenky dobrovolného hasičského hnutí příjemné s užitečným a nemalou část finančních prostředků na provoz sboru si dokázali zajišťovat pořádáním kulturních akcí pro své spoluobčany. Ačkoli v průběhu času se starost o požární ochranu obce přenesla ze sboru dobrovolných hasičů na obec samotnou, která je pro tento účel zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů (více v tomto článku), finance pro činnost sboru byly a stále jsou potřeba. V dnešní době tyto finance sbor vynakládá na údržbu sportovního areálu, na materiální zabezpečení a nemalé prostředky jsou věnovány na výchovu nové generace předínských dobrovolných hasičů – našich hasičských dětí. Stejně jako hasičům na konci 19. století, i nám – v rozjetém století jednadvacátém – připadá smysluplné spojovat příjemné s užitečným, a proto se držíme tradice pořádání kulturních akcí. Asi tou nejtradičnější z tradičních je „Hasičský ples“. Dnešní doba bohužel nepřeje fyzickému setkávání lidí a to je jediný důvod, proč jsme pro vás letošní ples nemohli připravit a pozvat vás na něj.


Co se ale skrývá za pojmem tradiční akce? Co je to tradice v pořadatelském podání SDH Předín? Věřte nebo ne, první hasičský ples v naší obci se konal hned v roce 1898, příjem z plesu je v účetní knize zapsán 13. února 1898 (sobota). Bylo by pěkné držet nepřerušenou tradici této akce až do dneška, ovšem ne každou zimu se hasičský ples konal. O pořádání nebo nepořádání v některých letech nemáme žádné informace (např. z roku 1900 a z dlouhého období let 1905–1925, ze kterého sbor nemá písemné záznamy o své činnosti), z některých let máme jasnou informaci o tom, že ples pořádán nebyl. Důvody pro nepořádání plesu byly různé. Např. v roce 1934 členstvo provedlo – jak bychom to nazvali v dnešní době – analýzu trhu a marketingové strategie a místo plesu uspořádalo únorovou masopustní zábavu. Podobně to s pořádáním plesu dopadlo v roce 1950, kdy se sbor také přiklonil raději k masopustnímu veselí. Válečné roky lidové zábavě nepřály, poslední ples před zákazem a šestiletou přestávkou se konal 3. února 1940 v hostinci U Nováků, tradici se pak podařilo obnovit až pořádáním lednového plesu v roce 1947 v hospodě U Rambousků. Místní sbor měl chuť pořádat ples už v prvním poválečném roce 1946, pořádání mu ale nebylo Místním národním výborem povoleno (jediný ples toho roku byl uspořádán pod hlavičkou KSČ). Pořadatelskou novinkou byl v roce 1958 ples, který pořádal hasičský sbor společně s předínským Sokolem. Členové obou spolků se podělili jak o práci, tak o výdělek. Další delší pořadatelská pauza se odehrála po zahájení rekonstrukce hospody U Rambousků, tehdy už ve správě Jednoty. Dne 12. února 1972 tam náš sbor uspořádal poslední ples a do sálu místní hospody už se hasičské plesové veselí nevrátilo. Protože rekonstrukce byla dlouhá a pořadatelská chuť ve sboru rostla, byl po tříleté pauze uspořádán 21. února 1976 ples v tělocvičně místní základní školy a na stejné místo pak návštěvníci plesu zavítali i v letech 1977 a 1978. V roce 1979 se ples nekonal a od roku 1980 proběhly všechny naše plesy v místním kulturním domě. Posledním rokem, ve kterém jsme ples nepřipravili, byl rok 1983. Od té doby se ples konal každou zimu a letoškem tedy přerušujeme 37 let dlouhou řadu nepřetržitého každoročního pořádání hasičského plesu. Mnohdy byl ples uspořádán s vypětím veškerých sil pořadatelů, personální krize se nevyhnuly ani našemu sboru a nasazení několika málo členů muselo být při pořádání plesu v některých letech enormní.


Doufejme, že letošní ples bude na dlouhou dobu jediný, který si budeme muset v našich kalendářích přeškrtnout, a že se na nějaké naší kulturní akci potkáme dřív, než při příštím hasičském plesu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně se štítky , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.