Opis kroniky, roky 1940-1949

Zápisy v kronice, které by mohly podat obraz o dění ve sboru během válečných a poválečných let, nejsou kupodivu příliš obsáhlé. Pro doplnění informací o práci členů sboru v tomto desetiletí je tedy nutné vykonat „krok stranou“ a začíst se v knize protokolů z členských schůzí, které jsou uloženy v archivu sboru. Celý příspěvek

Opis kroniky, roky 1930–1939

I v třicátých letech minulého století pokračovali členové předínského hasičského sboru v práci, kterou vykonávali především pro svoje spoluobčany. Pořádali tradiční kulturní akce (plesy, poutní zábavy, občas i májové a zimní štěpánské taneční zábavy), ale také cvičili s hasičským náčiním, aby při požárech, kterých tehdy vznikalo i v naší obci mnohem více než v dnešní době, mohli svědomitě plnit to, k čemu se zavázali – chránit majetky a životy svých spoluobčanů. Celý příspěvek

Výčapy – 18. 9. 2016

Ve Výčapech „udělali“ mladší žáci svůj prozatím nejlepší čas 16,07 a obsadili 4. místo, starší žáci měli opět smůlu a zklamala je technika – praskla jim stejně jako loni „béčková“ hadice, a tím pádem nedokončili.

Video zde