Shromáždění představitelů SDH okresu Třebíč – 24.3.2024

V neděli 24.3.2024 proběhlo každoroční setkání představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Třebíč. V letošním roce měl náš sbor čest tuto událost pořádat a zajistit tak co nejlepší chod celé akce. Doufáme, že se všem zúčastněným u nás líbilo.

Děkujeme vedení OSH Třebíč za důvěru a všem organizátorům za pomoc.

článek Horácké noviny

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – přesun techniky

Jak bylo zmíněno v předchozím článku hasičská zbrojnice projde kompletní rekonstrukcí což si vyžadovalo i přesun veškeré techniky pro jednotku. K tomu nám poslouží budova v areálu místního zemědělského družstva. Jednotka takto byla provizorně přemístěna po 34 letech fungování ve stávajících prostorách.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – vyklízení

Jak nejspíše mnozí z vás vědí, v roce 2023 se podařilo obci Předín získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice dle vypracovaného projektu. Začátkem roku 2024 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice, kde konečným dodavatelem bude firma Starkon.

Jakmile bylo dohodnuto na podrobnostech a termínech předání staveniště začalo stěhování a vyklízení veškerého vybavení SDH, JSDH a obce. Ke dni 15.3.2024 byla budova vyklizena a jednotka byla přemístěna na provizorní místo (po dobu rekonstrukce) do areálu místního zemědělského družstva. Za umožnění využití prostor předem moc děkujeme.

Celý příspěvek