Opis kroniky, roky 1940–1949

Zápisy v kronice, které by mohly podat obraz o dění ve sboru během válečných a poválečných let, nejsou kupodivu příliš obsáhlé. Pro doplnění informací o práci členů sboru v tomto desetiletí je tedy nutné vykonat „krok stranou“ a začíst se v knize protokolů z členských schůzí, které jsou uloženy v archivu sboru. Celý příspěvek