Opis kroniky, roky 1950–1959

Během padesátých let došlo ve společnosti k výrazným změnám a nejinak tomu bylo také na úseku požární ochrany. Kromě kosmetických změn (oslovení bratr/sestra vs. soudruh/soudružka, zavedení mnoha referentů apod.) s sebou halda zákonů a vyhlášek přinesla i podstatnější změny. Celý příspěvek