Výročka – 3.2.2018

Letošní Výroční valná hromada SDH Předín se bude konat 3.2.2018 od 19:00 v klubovně hasičské zbrojnice. Všichni členové SDH Předín jsou samozřejmě srdečně zváni. Jídlo i pití bude 😉

Svatomartinská husa 2017 – pozvánka

SDH Předín pořádá v pátek 17. 11. 2017 (státní svátek) pro své členy a jejich partnery druhý ročník zájezdu na „SVATOMARTINSKOU HUSU“ do vinného sklepa v obci Lukovany u Vysokých Popovic.

Odjezd z Předína bude v 16:00 od autobusové zastávky. Cena zájezdu je 500,- Kč a zahrnuje svatomartinskou husu + další pochutiny, dopravu autobusem a cimbálovou muziku. Víno, pivo a další nápoje zkonzumované ve sklepě si hradí každý účastník zájezdu sám.

Z finančních prostředků SDH Předín bude v případě potřeby doplacena cena dopravy a muziky.

Přihlášení a uhrazení ceny zájezdu je možné do 31. 10. 2017 u V. Honse, Předín 270, tel.: 728 650 655. V případě, že nebude do 31. 10. 2017 naplněna kapacita autobusu členy sboru a jejich partnery, bude zájezd nabídnut také ostatním občanům až do naplnění kapacity autobusu.

CAS 32 T815

V letošním roce došlo u jednotky požární ochrany naší obce k významné události. 17. května nám byl z Hasičského záchranného sboru ČR fyzicky předán do užívání zásahový automobil CAS 32 T815. Nejdříve jsme ho vybavili „předínskými“ polepy, nějakou dobu strávil vůz ve značkovém servisu Tatra a 17. června se na otočku objevil na naší okrskové soutěži, aby si užil žehnání našeho pana faráře. 23. července po dokončení nutných prací (opravy lafety, instalace radiostanic, opravy a úpravy části elektroinstalace) jsme konečně mohli předat Krajskému operačnímu a informačnímu středisku zprávu, že je Tatra připravena v pohotovosti. Celý příspěvek