Jak tradiční je náš tradiční ples?

Předínský hasičský sbor byl založen v srpnu 1897 a prvním zápisem v účetní knize je vydání 1460 zlatých za hasičskou stříkačku s příslušenstvím. Tehdy sbor zajišťoval požární ochranu obce a tuto svoji činnost si musel sám financovat, respektive si potřebné finance obstarat. Kromě využití různých příspěvků od mecenášů, např. od knížete Collalta, obce, arcibiskupa, třebíčské spořitelny, banky Konkordia a vzájemné pojišťovny, spojili tehdejší předínští nositelé myšlenky doborovolného hasičského hnutí příjemné s užitečným a nemalou část finančních prostředků na provoz sboru si dokázali zajišťovat pořádáním kulturních akcí pro své spoluobčany. Celý příspěvek