Rekonstrukce hasičské zbrojnice – duben 2024

Jak jsme psali v předchozím článku, že vás budeme informovat o průběhu rekonstrukce tak přidáváme průběžné informace. Za měsíce březen a duben proběhlo vybourání příček, podlah a zbylého uvnitř zbrojnice. Z venkovní části proběhlo stržení přilehlé meze za účelem vytvoření místa pro přístavbu, které bude součástí věž na sušení hadic. Veškeré práce pokračují a probíhají dle domluveného harmonogramu.
Fotky k dispozici na webu obce Předín.