Opis kroniky, roky 1950–1959

Během padesátých let došlo ve společnosti k výrazným změnám a nejinak tomu bylo také na úseku požární ochrany. Kromě kosmetických změn (oslovení bratr/sestra vs. soudruh/soudružka, zavedení mnoha referentů apod.) s sebou halda zákonů a vyhlášek přinesla i podstatnější změny. Celý příspěvek

Opis kroniky, roky 1940–1949

Zápisy v kronice, které by mohly podat obraz o dění ve sboru během válečných a poválečných let, nejsou kupodivu příliš obsáhlé. Pro doplnění informací o práci členů sboru v tomto desetiletí je tedy nutné vykonat „krok stranou“ a začíst se v knize protokolů z členských schůzí, které jsou uloženy v archivu sboru. Celý příspěvek

Opis kroniky, roky 1930–1939

I v třicátých letech minulého století pokračovali členové předínského hasičského sboru v práci, kterou vykonávali především pro svoje spoluobčany. Pořádali tradiční kulturní akce (plesy, poutní zábavy, občas i májové a zimní štěpánské taneční zábavy), ale také cvičili s hasičským náčiním, aby při požárech, kterých tehdy vznikalo i v naší obci mnohem více než v dnešní době, mohli svědomitě plnit to, k čemu se zavázali – chránit majetky a životy svých spoluobčanů. Celý příspěvek